Phân bón hữu cơ có hoặc không có chất điều hòa sinh trưởng.

Online: 5 Lượt truy cập: 19465.5