Phân bón hữu cơ có hoặc không có chất điều hòa sinh trưởng.

Online: 8 Lượt truy cập: 22434