Phân bón hữu cơ có hoặc không có chất điều hòa sinh trưởng.

Online: 18 Lượt truy cập: 9752.5