Tin tức Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CP PHÂN BÓN SÔNG LAM TÂY BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo tuyển dụng công nhân cơ điện

Công ty CP Phân bón Sông Lam Tây Bắc Thông báo tuyển dụng công nhân cơ điện

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SÔNG LAM TÂY BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Online: 8 Lượt truy cập: 22443.5