Lễ ký kết và hợp tác chuyển giao công nghệ Bioway của Mỹ về sản xuất phân bón hữu cơ Vi Sinh.

Lễ ký kết và hợp tác chuyển giao công nghệ Bioway của Mỹ về sản xuất phân bón hữu cơ Vi Sinh cho Công ty Cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc
 

Các bài viết liên quan