Nhà máy phân bón đầu tiên ở Sơn La - Nhà nông có thêm lựa chọn mới


Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc đã khởi công xây dựng nhà máy tại bản Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Đây là nhà máy sản xuất phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ vi sinh có quy mô lớn đầu tiên được đầu tư xây dựng tại tỉnh Sơn La. 
 
Xem Video trực tiếp tại link: http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nha-may-phan-bon-dau-tien-oson-la--nha-nong-co-them-lua-chon-moi-53988 

(Dẫn nguồn: http://baosonla.org.vn)

Các bài viết liên quan