Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành lập tháng 1/2023, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc có 111 đoàn viên, trong đó gần 30% số đoàn viên có trình độ đại học; 25% số đoàn viên có trình độ cao đẳng và trung cấp. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của Công ty đã tham gia cùng Ban Giám đốc xây dựng các nội quy, quy chế; chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động; kịp thời giải quyết vướng mắc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong công ty. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo… 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn phấn đấu 100% đoàn viên được quán triệt, triển khai học tập kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chế độ chính sách liên quan trực tiếp tới người lao động. Hằng năm, Công đoàn cơ sở Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xếp loại tốt; trong đó, có trên 30% đoàn viên xuất sắc…

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.
 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 5 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Mai Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phạm Tuấn
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI
 
 
 
 
 

Các bài viết liên quan