Đánh giá mô hình sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc cho cây cà phê

Ngày 24/7, Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tổ chức đánh giá mô hình sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc cho cây cà phê.


Mô hình sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc cho cây cà phê của gia đình anh Lò Văn Bình, bản Tòng Sét, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

Mô hình được được triển khai thực hiện từ tháng 1 trên 3 ha cây cà phê của hộ gia đình anh Lò Văn Bình, bản Tòng Sét, xã Chiềng Đen, Thành phố và  3 ha cây cà phê của hộ gia đình ông Lò Văn Nghĩa, bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.


Nhân dân bản Tòng Sét tham quan mô hình sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc cho cây cà phê của gia đình anh Lò Văn Bình.

Với hình thức Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc cung ứng phân bón và hướng dẫn kỹ thuật bón phân, các hộ gia đình vẫn thực hiện các biện pháp canh tác như trước đây.


Mô hình sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc cho cây cà phê của hộ gia đình ông Lò Văn Nghĩa, bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban.

Sau hơn 7 tháng sử dụng phân bón Sông Lam Tây Bắc, diện tích cây cà phê của các hộ gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, ít sâu bệnh, dự kiến năng suất sẽ tăng khoảng 20%, được các hộ tham gia mô hình và bà con trồng cà phê tại 2 bản đánh giá hiệu quả cao.


Nhân dân bản Phiêng Quài tham quan mô hình sử dụng phân bón cho cây cà phê của gia đình ông Lò Văn Nghĩa.

Nguồn: Báo Sơn La

Các bài viết liên quan