Phân bón vô cơ hỗn hợp (NPK, PK, NK, NP);

PHÂN BÓN LÓT SÔNG LAM TÂY BẮC NPK 5-10-3 6S

: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Thành phần Hướng dẫn sử dụng
     Đạm tổng số (Nts):          5% 
      Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10% 
    Kali hữu hiệu (K2Ohh):    3%
     Lưu huỳnh (S):                 6%
     Độ ẩm                               5%
        1. Cây lương thực (lúa,…): Bón lót 5-7 kg/360 m2; Bón thúc 6-8 kg/360 m2/lần, bón giai      đoạn đẻ nhánh và đón đòng.
        2. Cây ăn quả: 1-2 kg/gốc/lần, bón sau khi thu hoạch và trước khi ra hoa.
        3. Rau màu: 6-8 kg/1.000 m2/lần, bón thúc cây con, thúc cây trưởng thành và giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Sản phẩm khác