Phân bón vô cơ hỗn hợp (NPK, PK, NK, NP);

PHÂN BÓN THÚC 12-5-10

: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Thành Phần:
Đạm tổng số (Nts):            5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh):  10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh):     3%
Lưu huỳnh (S):                  6%
Độ ẩm:                              5%


Hướng dẫn sử dụng:
1. Cây lương thực (lúa,…): Bón lót 5-7 kg/360 m2; Bón thúc 6-8 kg/360 m2/lần, bón giai đoạn đẻ nhánh và đón đòng.
2. Cây ăn quả: 1-2 kg/gốc/lần, bón sau khi thu hoạch và trước khi ra hoa.
3. Rau màu: 6-8 kg/1.000 m2/lần, bón thúc cây con, thúc cây trưởng thành và giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Sản phẩm khác